• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Belang Kinderopvang

Voor gezinnen waarvan beide partners werken en/of studeren en zeker ook voor vele eenoudergezinnen is kinderopvang noodzakelijk om baan en gezin te kunnen combineren.

Ook bedrijven hebben baat bij voldoende kinderopvangmogelijkheden.
Voor hen kan het van belang zijn om de verworven kennis en werkervaring binnen de organisatie te houden.

Steeds meer ouders willen de zorg voor kinderen combineren met een baan.
Toch zegt meer dan de helft van de vrouwen na de bevalling haar baan op, vaak gedwongen door een tekort aan kinderopvang.

Het belang van kinderopvang :
  • Het schept de mogelijkheid met andere kinderen en om te gaan, te spelen en zich te ontwikkelen.
  • Het verbreedt het opvoedingsmilieu.
  • Het heeft een signalerende functie voor kinderen met een ontwikkelings voor of achterstand.
  • Het geeft kinderen uit kleinere gezinnen meer speelkameraadjes.
  • Het biedt na school een rustige en veilige omgeving om te spelen en te ontspannen Het biedt kinderen in vakanties een heerlijke tijd vol activiteiten en speelgenot.

Waarom Stichting Kinderopvang Flevoland?                                        

In de loop der jaren is de crèche gegroeid naar een professionele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Uitgangspunt is de thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen, waarbij normen en waarden de rode draad vormen.
Kinderen van werkende en/of studerende ouders kunnen geplaatst worden.
Ook speelkinderen, kinderen met een handicap of met 'zieke' ouders kunnen worden opgevangen.

Kortom, ieder kind is welkom.

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.