• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Buitenschoolse opvang

Van de crèche naar de naschoolse opvang.
Kinderen die de crèche verlaten omdat ze naar school gaan zien we gelukkig vaak terug omdat de behoefte aan opvang dan nog steeds bestaat.
De Vrijbuiter (Acacialaan), De Buitenfluiter(Espel), de Springbuiter(Nagele) en de Kornuiten(Zuiderkade) verzorgen in gezellige ruimtes, binnen de gebouwen  waarin ook de crèches gevestigd zijn, de buitenschoolse opvang.
Op alle BSO groepen wordt er door een vast teamgewerkt. Dat geeft het kind en de ouder(s) en/of verzorgers een vertrouwd gevoel. Natuurlijk is het mogelijk dat er in verband met ziekte, uitval of wisseling nieuwe gezichten op de groepen komen, maar dit wordt zoveel mogelijk beperkt.
 
Het vervoer
De kinderen die bij naschoolse opvang komen spelen worden uit school gehaald met een busje, te voet of met de bakfiets. In het busje kunnen 8 kinderen per rit vervoerd worden, dit gebeurt altijd door een leidster die de kinderen kent. De kinderen zitten veilig in de gordels en in een goedgekeurd zitje tijdens de rit.

De kinderen van de Buitenfluiter en de Springbuiter die in Espel en/ of Nagele naar school gaan worden lopend naar school gebracht en lopend weer opgehaald. 

Eten en drinken
Stichting Kinderopvang Flevoland verzorgt de lunch voor uw kind(eren). Brood, creakers/rijstewafels/beschuid, beleg en melk. Ook het fruiteten en drinken zijn voor rekening van de S.K.F. Regelmatig wordt er gezorgt voor iets lekkers te eten. Dit kan zijn bij of in plaats van het brood eten, maar ook ander soortig fruit of iets lekkers. Dit is niet standaard maar ter afwisseling.

Spelen bij buitenschoolse opvang
De hele middag kunnen de kinderen zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Daarnaast worden er verscheidene activiteiten aangeboden techniek, knutselen en buitenactiviteiten zoals voetballen, verstoppetje, skateboarden.

Wij kunnen niet altijd voorkomen dat uw kind zijn/ haar kleren vies maakt.
Ons uitgangspunt is namelijk dat kinderen vrijuit moeten kunnen spelen.

Jaarlijks worden de kinderen geobserveerd door hun mentor. Hierbij wordt vooral gekeken naar de sociale vaardigheiden die het kinden laat zien op de opvang. De andere ontwikkelingen worden opschool in de gaten gehouden. Valt ons iets op in het gedrag van het kind zullen wij dit tijdig met ouders en/of zorgcoördinator bespreken. 

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.