• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

De crèche

De Flierefluiter heeft drie babygroepen: Pieperij, Lutjebroek & Muisbroek (0 tot 2 jaar). Daarbij zijn er ook drie pukkiegroepen: De Driesprong, Fluitenberg en Karreveld ( 2 tot 4 jaar).

De Kadesnuiter heeft twee groepen namelijk de Boeg ( 0 tot 2 jaar ) & de Kajuit( 0  tot 4 jaar ).

Er wordt gewerkt in horizontale groepen, dat wil zeggen dat de groepen op leeftijd zijn gebaseerd. Het is bij ons wel zo dat kinderen overgaan naar de andere groep als ze er lichamelijk en verstandelijk aan toe zijn. Dit vinden we een logisch resultaat van ons pedagogisch plan.

Bij de Speelmuiter en de Spetterfluiter werken we met verticale groepen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Het aantal leidsters bij een verticale groep wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde aantal kinderen, waarbij naar boven afgerond word met dien verstande dat er in een gemengde groep maximaal 8 kinderen van 0 tot 1 geplaatst mogen zijn.

Per dagdeel kan de groepsgrootte variëren. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt de leiding ingezet.

Deze groepen hebben elk twee of drie slaapkamertjes, met uiteraard voor elk kind een eigen bedje. Ook is er gelegenheid een kind hier in bad te doen, het kan namelijk wel eens voorkomen dat een kindje doorlekt. In elke groep zijn maximaal twaalf kinderen tussen de 6 weken en vier jaar, zij worden verzorgd door gediplomeerde, enthousiaste leidsters.

In de groepen wordt het slaap- / eetritme van thuis overgenomen. De ontwikkeling van bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld kruipen, lopen, praten)binnen de baby/ ukkiegroep varieert sterk. Daarom is de verzorging/begeleiding in deze groep sterk gericht op het individuele kind. Deze ontwikkeling wordt jaarlijks geobserveert en in de gaten gehouden. De mentor zal na het invullen van het observatieformulier de ouders inlichten over zijn/haar bevinden. Zo nodig overleggen wat het kind nodig heeft.

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.