• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Geschiedenis

Stichting Kinderopvang Flevoland is een particuliere kinderopvang, gevestigd in een voormalig schoolgebouw in het centrum van Emmeloord.
De kinderopvang is voortgekomen uit een vrijwilligersinitiatief, dat stamt uit 1986. De eigen sfeer van kindercrèche de Flierefluiter kwam gedurende vele jaren goed tot uitdrukking in een boerderijwoning aan een buitenweg.

Tegemoetkomend aan de wens tot verbetering van de ruimtelijke mogelijkheden is na overleg met de gemeente Noordoostpolder in de zomer van 1995 het pand aan de Acacialaan ter beschikking gekomen. Na een intensieve periode van verbouwen en inrichten, kon door enorme inzet van ouders en medewerkers op 22 september van dat jaar worden afgerond met een feestelijke verhuizing.

Op 20 oktober 2001 is aan de Acacialaan onze buitenschoolse opvang de Vrijbuiter gestart.
Sinds 3 januari 2005 is onze kinderopvang in Espel een feit, met  kindercrèche de Speelmuiter en buitenschoolse opvang de Buitenfluiter, en zijn we in Nagele met Kindercrèche de Spetterfluiter en Naschoolse en Vakantieopvang de Springbuiter gestart.

Ook is de kinderopvang in  de voormalige kerk aan de Zuiderkade,  met kindercrèche De Kadesnuiter, en buitenschoolse opvang De Kornuiten sinds januari 2009 een feit.

Dus kunnen we zeggen:
De gezelligste kinderopvang van Flevoland  komt naar u toe !

Na de verbouwing in 2009 is ons pand de Acacialaan uitgebreid en gemoderniseerd.
Er zijn nu 6 groepsruimtes voor de crèche, en 5  lokalen voor de buitenschoolse opvang, waarvan er een tevens het knutsel en handwerklokaal is.

De feestelijke heropening was op 23 december 2009, en we hebben daar de kerstviering met alle kinderen gevierd.

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.