• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Ouderraad

De ouderraad binnen Stichting Kinderopvang Flevoland is in allerlei zaken actief betrokken, en hebben een adviserende stem bij b.v. prijzen, dagindeling, openingstijden, voeding enz.
Elke vestiging heeft een of twee vertegenwoordigers. De ouderraad is via de mail te bereiken.

De Ouderraad van de Stichting Kinderopvang Flevoland.

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. Dus ook binnen Stichting Kinderopvang Flevoland is er een ouderraad die de ouders/ verzorgers van alle locaties vertegenwoordigd.
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de Stichting Kinderopvang Flevoland  over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals: het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).
Advies kan gegeven worden na aanleiding van een advies vraag vanuit de Stichting Kinderopvang Flevoland of vanuit het initiatief van de ouderraad.

De oudercommissie stelt zich als doel om namens alle ouders/ verzorgers te adviseren in het beleid van de Stichting Kinderopvang Flevoland en hiermee de kwaliteit van de opvang te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Samenstelling ouderraad:
Wenselijk is dat er van iedere locatie minimaal 1 lid in de ouderraad de ouder(s)/ verzorger(s) vertegenwoordigd. Het liefst vanuit elke locatie twee ouder(s)/ verzorger(s) 1 vanuit de kinderopvang en 1 vanuit de naschoolse opvang. Momenteel bestaat de ouderraad uit:

Tineke Heibrink vertegenwoordiger Flierefluiter en Vrijbuiter
Renata Lampartova ve rtegenwoordiger locatie Espel
Elma van der Sar vertegenwoordiger locatie Nagele
Esther van Wieren vertegenwoordiger locatie Flierefluiter

We zijn nog op zoek naar iemand die voor de zuiderkade zou willen mee denken in de ouderraad, om zo samen met de Stichting Kinderopvang Flevoland de kwaliteit van opvang van onze kinderen te waarborgen en waar nodig te verbeteren. 

Het aanmeldings formulier voor de Ouderraad vindt u HIER

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.