• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Pedagogisch beleid

Algemene visie
In de gezellige en sfeervol ingerichte locaties van onze buitenschoolse opvang ligt het accent op het bieden van zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Daarbij wordt er uitdrukkelijk rekening gehouden met de behoeften en wensen van het kind als individu, maar biedt ook de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de groep. Groei naar zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes wordt hierbij gestimuleerd.
Kindinspraak is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Pedagogische visie
In gezellige en sfeervolle ruimtes, die als basis fungeren, bieden wij warmte en veiligheid.
In de groepen staan sfeer en respect centraal, van hieruit kunnen wij de kinderen een vrijetijdsbesteding aanbieden.

Pedagogische uitgangspunten en bijbehorend handelen  

Veiligheid
Een veilige basis:
Een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, 
samen met leidsters, met andere kinderen, en de omgeving.


In relatie met leidsters:

Het kwijt kunnen van je belevenissen op school,
troosten bij ongelukjes, de “problemen” van kinderen worden altijd serieus genomen, er wordt geholpen met het zoeken van een oplossing.

Relaties met andere kinderen:
Vriendschappen sluiten door samen dingen te ondernemen en te ontdekken.

Jonge kinderen worden gestimuleerd in hun spel door oudere kinderen.
Kinderen leren elkaar respecteren. Bijv: Kees heeft rood haar is hij nu anders? Nee, hij heeft een andere kleur haar, maar elk kind is gelijk ongeacht je haarkleur, huidskleur enz.

Veiligheid in het gebouw:

Er  zijn 2 verschillende leeftijdsgroepen. Sommige ruimtes zijn in het bijzonder ingericht voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar en sommige ruimtes zijn in het bijzonder ingericht voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Op deze manier hoeft een kind niet te “presteren” onder of boven haar/ zijn niveau, maar kan hij/zij wel lekker alles uitproberen.

Persoonlijke eigenschappen
Persoonsontwikkelingen als zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stelt om op te groeien tot een sociaal ontwikkeld individu.

Meedenken hoe we de dag/ middag in gaan invullen. Samen oplossingen bedenken als kinderen meerdere dingen willen die niet allemaal tegelijk kunnen. Bijv: vandaag gaan we boetseren en dan gaan we de volgende keer stempelen.
Door zelfstandig naar de wc te gaan, drinken klaar te maken, veters te strikken, activiteiten te ontwikkelen enz.
’s Middags is er tijd voor thee/ limonade met een koekje in de huiskamer. Tijdens dit moment is er de mogelijkheid voor het kind om zijn/haar verhaal te vertellen.
Gelegenheid tot ontwikkelen van de sociale eigenschappen

Kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, je in kunnen leven in de ander.

Grote kinderen kunnen de jonge kinderen helpen bij moeilijkere spelletjes.
Inleven in de ander; bijv: Hans zijn konijn is dood gegaan waardoor hij erg verdrietig is. Piet begrijpt het verdriet niet. Hans legt uit dat het zijn beste vriend was, waar hij mee speelde en knuffelde. Na deze uitleg begreep Piet het.
Waarden en normen
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uit maken.

Door samen te delen.
Erkennen en accepteren dat sommige volwassenen/kinderen dingen anders doen of zijn. Dit gedrag niet verzwijgen of veroordelen, bijv: gezinssamenstelling, geloofsovertuiging enz.

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.