• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Pedagogisch beleid

Visie op menszijn en opvoeden
Een kind beschikt van nature over bepaalde eigenschappen en karaktertrekken en heeft de drang om zich te ontwikkelen. Daarnaast spelen opvoeder(s) en directe omgeving een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van het kind.
Ten aanzien van de opvoeding zoeken wij zo veel mogelijk aansluiting bij het ontwikkelingsstadium van het kind. Het team speelt daarom in hoofdzaak een begeleidende rol. Het is van belang dat elk kind zich op zijn /haar eigen niveau geaccepteerd weet en geborgen voelt.

Pedagogisch hoofddoel
Ons streven is erop gericht een kind te laten opgroeien tot een zelfstandig en sociaal vaardig individu dat zijn medemensen respecteert en de wereld iets te bieden heeft.

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.