• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Werken/ Stage

Kom je bij ons werken?
Stichting Kinderopvang Flevoland is per direct op zoek naar meerdere enthousiaste Pedagogisch medewerksters voor onze locaties in Emmeloord, Espel en Nagele.

Bel voor jouw kans op een baan bij de gezelligste kinderopvang van Flevoland naar: 0527618509 of stuur een mail naar de-flierefluiter@hetnet.nl om een afspraak te maken.
kijk voor meer informatie op www.kinderopvang-flevoland.nl

De S.K.F. heeft vacatures, we zijn op zoek naar pedagogisch medewerksters.
Je kunt hieronder een sollicitatieformulier downloaden. Op het formulier staan ook de minimale eisen waaraan een sollicitant moet voldoen.

Het sollicitatie formulier vindt je HIER


Kom je bij ons stage lopen?
'De stagiares van nu, zijn voor ons de pedagogische medewerk(st)ers van de toekomst' 
Stichting Kinderopvang Flevoland biedt verschillende mogelijkheden voor een stageperiode:

Praktijk Oriëntatie SAW.
Dit zijn de eerstejaars studenten van de opleiding SAW die 1 dag in de week in de praktijk gaan oriënteren of dit werkveld voldoet aan de verwachting of dat er mogelijk een andere richting wordt gekozen. Deze stage duurt maximaal een schooljaar.

Beroepspraktijkvorming (BPV) SAW.
Dit zijn de derde of vierdejaars studenten van de opleiding SAW die de richting Kinderopvang hebben gekozen en opgeleid worden als pedagogisch medewerker.
Deze studenten komen 3 dagen in de week stage lopen. De stage duurt maximaal een schooljaar.
Vanuit S.K.F begeleiden wij de stagiaires met een vaste praktijkopleider en wekelijks wordt er een voortgangsgesprek gevoerd.


Deeltijd SAW.
Studenten die een deeltijdopleiding volgen kunnen ook bij ons stage lopen. De stage kan maximaal de studieperiode duren. Vanuit S.K.F begeleiden wij de stagiaires met een vaste praktijkopleider en op regelmatige basis worden er voortgangsgesprekken gevoerd. Na ontvangen van een sollicitatiebrief van de (aankomende) student wordt er bepaald of de student kan komen stage lopen. De studenten ontvangen een vergoeding

conform CAO Kinderopvang

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.