• De gezelligste kinderopvang van Flevoland
  • De gezelligste kinderopvang van Flevoland

Werkplan pukkies

07.30 – 09.00 uur  Ontvangst.
Het team besteedt veel aandacht aan het kind en de ouder/verzorger.
Er wordt informatie uitgewisseld over het kind, speciale gebeurtenissen in de omgeving (feest, ziekte, onrust, logeren, etc.).
Het kind zwaait samen met de leidster de ouder /verzorger uit, waarbij duidelijk wordt afgesproken of het kind een lange of korte dag komt spelen. De kinderen spelen met een begeleider met meerdere vormen van droog materiaal tot 09.15 uur en dan wordt er gezamenlijk opgeruimd.
   
09.30 uur  We starten de dag samen aan tafel. Kinderen kunnen hun verhaal kwijt, we zingen en /of lezen een verhaal, eten samen fruit en drinken limonade. Er worden plannen gemaakt voor de dag: is er iets bijzonders? Hebben we wat te vieren?
   
10.00 uur  De grote kinderen gaan plassen. De tussengroep gaat het proberen en samen met de kleinere kinderen krijgen ze een nieuwe luier.
Voor de zindelijkheidstraining wordt geen leeftijd aangehouden.
Een kind dat aangeeft op de wc te willen plassen mag dat. Het resultaat is minder belangrijk; bij een gelukte poging wordt de aandacht gericht op het ‘resultaat’, bij een mislukte poging op het knappe om op de wc /pot te gaan. Het team stimuleert de kinderen die bezig zijn zindelijk te worden om vaker naar de wc te gaan (soms om de 2 uur). Er is geen sprake van dwang.
Na het plassen, handen wassen!
   
10.30 uur De kinderen mogen vrijuit spelen om de energie kwijt te raken die tijdens het aan tafel zitten is opgebouwd. Het team drinkt dan koffie /thee.
   
10.45 uur   Een groepsactiviteit, bijv. buiten spelen, kleien, verven, dansen,doe –spelletjes
   
11.30 uur Gezamenlijk aan tafel om brood met melk /yoghurt te eten.
Vooraf zingen we het ‘smakelijk eten /drinken lied’.
Onderdeel van het eten is benoemen wat iedereen op het brood heeft.
Er wordt aandacht besteed aan niet van tafel lopen en niet knoeien met eten /drinken. We stimuleren het eten (van korstjes krijg je spierballen), maar het is niet verplicht om alles op te eten.
Onder het eten is er vaak wel tijd voor een verhaal.
Voor en na het eten wassen we de mond en handen.
   
 12.00 uur

WC –ritueel.
De kinderen die het nodig hebben gaan naar bed. Ze nemen hun knuffel, speen of muziekje mee. In de tablet schrijft het team hoe laat een kind gaat slapen en wanneer het wakker wordt. Deze informatie wordt aan het einde van dag naar de ouder opgestuurd.

   
12.45 uur De kinderen mogen vrijuit spelen, het team gebruikt de lunch.
   
13.00 uur Vertrek van de kinderen die alleen ’s morgens de crèche bezoeken.
Ontvangst van de kinderen die alleen ’s middags de crèche bezoeken. 
De manier waarop dit gebeurt, staat elders al aangegeven.
   
13.30 uur Activiteiten  met de grote kinderen, aangepast aan hun niveau.
Het soort activiteit wordt door de kinderen bedacht, het team stuurt een beetje bij.
   
14.00 uur De kinderen komen rond die tijd weer uit bed, en krijgen de gelegenheid om even bij te komen en iets te drinken. Tot 15.00 uur mogen de kinderen spelen wat ze willen. Dit om te stimuleren dat je ook alleen kunt spelen of met vriendjes, zonder inbreng /deelname van een volwassene.
   
14.30 uur WC –ritueel. Uitgezonderd de kinderen die geslapen hebben;zij zijn verschoond bij het uit bed komen.
   
15.00 uur Fruit eten, zoals s'morgens.
   
15.30 uur Een groepsactiviteit, bijv. buiten spelen, kleien, verven, dansen,doe –spelletjes, maar het kind mag uiteraard ook vrij spelen.
   
17.00 uur Laatste verschoonronde. Voorlezen onder het genot van limonade en een koekje.
   
17.30-18.30 uur De kinderen worden gehaald. Het team informeert de ouder /verzorger over het kind en de belevenissen van de dag.

Uiteraard is het zo dat vieze luiers direct verschoond worden. Het dagritme geldt als algemene basis. De activiteiten worden per dag bepaald, en zijn uiteraard aan het niveau van de kinderen aangepast.
’s Winters zijn dit in hoofdzaak doe-activiteiten binnen, met verschillend materiaal. Wel gaan we geregeld even naar buiten, in ieder geval bij sneeuw!
’s Zomers leven we bijna buiten. Veel activiteiten met zand en water, veel picknicken (wel met dezelfde regels als binnen), veel voet-/handbal, stoepkrijten enz. De activiteiten buiten zijn vrijer door het ruime terrein en het gebruik van rijdend materiaal (tractors, loopfietsen, etc.).

De groepsregels zijn overzichtelijk en beperkt.

  • Er wordt gelet op sociaal gedrag. De kinderen mogen niet afpakken, slaan of uitschelden. Als er sprake is van “iemand stom vinden” wordt hierover gepraat. De keus is om verder te spelen met de ander of zelf stoppen. Het kind dat buiten de groep valt, hoeft niet zonder reden weg.
  • Met eten/drinken mag niet geknoeid worden.
  • Gevaarlijke dingen zijn niet toegestaan (op een raam slaan, met de deur spelen, in de vensterbank klimmen, een stoel boven het hoofd tillen, crossen met rijdend materiaal als er kleine kinderen bij zijn).
  • Speelgoed mag niet bewust kapotgemaakt worden.

Locaties

Kindercreche

De Flierefluiter

Kindercrèche

De Speelmuiter

Kindercrèche

De Spetterfluiter

Kindercrèche

De Kadesnuiter

NSO / BSO

De Vrijbuiter

NSO / BSO

De Buitenfluiter

NSO / BSO

De Springbuiter

NSO / BSO

De Kornuiten


Ervaring

Stichting Kinderopvang Flevoland vierde in 2016 het 30 jarig bestaan. Het team bestaat uit mensen die er vanaf het begin bij waren en nieuwe teamleden. Met de werkroosters wordt zodanig rekening gehouden dat er een gezonde mix van leidsters op de groepen werkt. De reacties van teamleden en ouders zijn hier positief over.
Uit tevredenheids onderzoeken bij ouders komt dan ook de spreuk:
Stichting Kinderopvang Flevoland >> De gezelligste kinderopvang van Flevoland<<<


Kind gericht

Stichting Kinderopvang Flevoland hanteerd een werkwijze gebaseerd op de Gordon methode. De teamleden van Stichting Kinderopvang Flevoland hebben cursussen gevolgd en volgen regelmatig opfris trainingen.
Ook het aangeboden speelgoed en de inrichting van de diverse lokalen is gericht op de ontwikkeling en het juiste niveau van de betreffende leeftijdsgroep.

Een stukje uitleg van de Gordon methode staat hier


Altijd leuk!

Kinderen die lekker komen spelen bij Stichting Kinderopvang Flevoland vinden er een uitgebreid aanbod van binnen en buitenactiviteiten.
Uiteraard stimuleren wij de eigen aktiviteiten van de kinderen.


Leerparadijs

Leren; dat doen de kinderen voor een groot deel van elkaar. Sociale vaardigheden die uit de dynamiek van een groep komen geven kinderen de mogelijkheid op een speelse wijze te "leren". Hierbij denken we aan vaste rituelen, zoals het samen  opruimen, samen delen en spelletjes doen in groepsverband.